Wenye Jiang: Violin Sonata Op. 59   <頌春>
Violin: Yi Chieh Anita Chiu
Piano: Wei-Yi Sun